NA_ŻARTY

Afiliado: 09/10/2017
Szu­kam Cię -- a gdy Cię wi­dzę uda­ję, że Cię nie wi­dzę. K.P-T.
Puntos430más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 570
Último juego
1000 HD

1000 HD

1000 HD
16 horas hace

Actividad en los juegos

1000 HD

1000 HD

VictoriasRatio
18053937,33
El Millar

El Millar

VictoriasFichas ganadas
23461,18 bil

Regalos

Regalos: 44

Algo sobre mi

Intereses
https://youtu.be/dojQ5s8IT2o
https://youtu.be/MGUF4RArP3k
Peliculas favoritas
https://youtu.be/x6V_c7FepYk?list=RDAex0sA-bYaU
Cosas que me gustan
https://youtu.be/KjV0OCtWuW0?list=RDKjV0OCtWuW0
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Je­śli po­czu­jesz, że inną twe skro­nie
Myśl w so­bie kry­ją, jak skroń tłu­mu kry­je;
Je­śli po­czu­jesz, że ser­ce twe bije
Nie tak, jak ser­ca biją w tłu­mów ło­nie:
Żyj sam ze sobą, zda­le­ka od lu­dzi,
Bo my­śli two­ich ogół nie zro­zu­mie,
Bo twe uczu­cie szy­der­stwo w nim wzbu­dzi —
Z tłu­mu ten musi być, kto chce żyć w tłu­mie.

https://youtu.be/yVqm2J-2mfU?list=LL
(Ach! Gdzież są te złote dni)
Autor: Kazimierz Przerwa-Tetmajer

Ach! Gdzież są te zło­te dni,
któ­rem miał obie­ca­ne –
kie­dym otwie­rał oczy,
gdy świat mi mó­wił: wsta­nę?

Gdzież są te zło­te dni,
co mia­ły mym być udzia­łem?
Któż za mnie je otrzy­mał,
gdy ja ich nie do­sta­łem?

Gdzież one się po­dzia­ły?
W czy­jeż upa­dły dło­nie?
Mnie prze­zna­czo­ne były,
ko­góż się spy­tam o nie?

Któż za mnie był szczę­śli­wy?
Kto cią­gnął z nich po­ży­tek?
Bóg rzu­cił je na wodę,
we świa­tła grę, na zby­tek…
https://youtu.be/UgVJptvs2F4?list=LL

Últimas visitas

Visitas totales: 47952
2 horas hace
14 horas hace
14 horas hace
15 horas hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace

Muro