cpomoi

 
Afiliado: 04/07/2013
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Puntos181Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 19
Último juego

Actividad en los juegos

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Juegos CompletadosFichas ganadas
45278104,87 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Regalos

Regalos: 23

Albumes

Últimas visitas

Visitas totales: 16751
2 horas hace
2 horas hace
2 horas hace
3 horas hace
3 horas hace
3 horas hace
3 horas hace
3 horas hace
3 horas hace

Muro