cpomoi

 
Afiliado: 04/07/2013
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Puntos77más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 123
Último juego

Actividad en los juegos

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Juegos CompletadosFichas ganadas
51529132,39 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Regalos

Regalos: 25

Albumes

Últimas visitas

Visitas totales: 24228
4 horas hace
5 horas hace
6 horas hace
6 horas hace
6 horas hace
8 horas hace
8 horas hace
8 horas hace
9 horas hace

Muro