cpomoi

 
Afiliado: 04/07/2013
Dî mi ki tê djîd Dî kî jî sô é ni prin nin pô sîs kîn djî sô nîn :) nin onke pô 'm fè songne dji sô è d'meun l'î maîeux
Puntos95Más
Próximo nivel: 
Puntos necesarios: 105
Último juego

Actividad en los juegos

Poker Texas Hold'em

Poker Texas Hold'em

Juegos CompletadosFichas ganadas
4177788,16 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Poker Omaha

Poker Omaha

Juegos CompletadosFichas ganadas
3071,85 mln
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac
Tourney Maniac

Regalos

Regalos: 22

Albumes

Últimas visitas

Visitas totales: 11873
11 horas hace
19 horas hace
21 horas hace
21 horas hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace
1 día hace

Muro