Liimonka

Afiliado: 13/06/2017
✿ ❤️✿..…i kiedy przyjdą dni deszczowe, naucz się przechodzić między kroplami…✿ ❤️✿
Puntos131Más
Para mantener el nivel: 
Puntos necesarios: 69
Último juego
Mahjong

Mahjong

Mahjong
10 minutos hace

Actividad en los juegos

Mahjong

Mahjong

Juegos CompletadosMejor Resultado
491738382
Mahjon-key
Mahjor
Mahjor
Mahjon-key
Mahjon-key
Poker de Dados

Poker de Dados

VictoriasRatio
50213864,42
Bingo

Bingo

Juegos CompletadosFichas ganadas
1573987,46 mln
Bingo Factory
Bee Lucky
Stone Combo
Bee Lucky
Bingo Factory

Algo sobre mi

Sobre mi
...Zawsze bezpośrednia, czasem za bardzo. Wolisz być szczera niż obłudna.
Ufasz nielicznym.
Uciekasz od zarozumiałych i fałszywych ludzi.
Uzdrawiasz siebie.
Masz miłość w sercu, szczerość na ustach i pasję w oczach.
Nie jesteś skomplikowana. Tylko edycja limitowana...
✿ ♥ ✿
Portret kobiecy - Wisława Szymborska
.................................................................
Musi być do wy­bo­ru.
Zmie­niać się, żeby tyl­ko nic się nie zmie­ni­ło.
To ła­twe, nie­moż­li­we, trud­ne, war­te pró­by.
Oczy ma, je­śli trze­ba, raz mo­dre, raz sza­re,
czar­ne, we­so­łe, bez po­wo­du peł­ne łez.
Śpi z nim jak pierw­sza z brze­gu, je­dy­na na świe­cie.
Uro­dzi mu czwo­ro dzie­ci, żad­nych dzie­ci, jed­no.
Na­iw­na, ale naj­le­piej do­ra­dzi.
Sła­ba, ale udźwi­gnie.
Nie ma gło­wy na kar­ku, to bę­dzie ją mia­ła.
Czy­ta Ja­sper­sa i pi­sma ko­bie­ce.
Nie wie, po co ta śrub­ka i zbu­du­je most.
Mło­da, jak zwy­kle mło­da, cią­gle jesz­cze mło­da.
Trzy­ma w rę­kach wró­bel­ka ze zła­ma­nym skrzy­dłem,
wła­sne pie­nią­dze na po­dróż da­le­ką i dłu­gą,
ta­sak do mię­sa, kom­pres i kie­li­szek czy­stej.
Do­kąd tak bie­gnie, czy nie jest zmę­czo­na.
Ależ nie, tyl­ko tro­chę, bar­dzo, nic nie szko­dzi.
Albo go ko­cha, albo się upar­ła.
Na do­bre, na nie­do­bre i na li­tość bo­ską.
Música favorita
https://youtu.be/wcKjP0L_B9k
✿ ♥ ✿
Miłość jest prosta, troskliwa i dobra. Miłość mówi "dzień dobry" i pyta "jak dziś się czujesz?".
Robi herbatkę, kawę, śniadanie do pracy.
Miłość się martwi i troszczy "jedź proszę bezpiecznie", "załóż tę ciepłą kurtkę".
Miłość się śmieje, rozbawia, pociesza "nie bój się, jestem przy Tobie".
Miłość ustępuje "no dobrze, niech będzie czerwony".
Miłość się smuci "tak mi źle, tak ciężko dzisiaj".
Miłość się chwali (gdy dłonie splecione) "ten człowiek jest mój, kocham tego mojego człowieka".
Miłość źle sypia "oby nic się nie stało". Miłość docenia "jak dobrze, że jesteś".
Miłość się wzrusza "to takie piękne, dziękuję". Miłość pęka z dumy "wiedziałam, że Ci się uda".
Miłość pokonuje: odległość, bariery, problemy. Miłość milczy, gdy trzeba.
Miłość rozumie ciszę. Miłość jest niezwykła w swojej prostocie.
Miłość jest pełna malutkich, codziennych drobinek, które tworzą jej wielkość.
~ Elżbieta Bancerz, Dusza zaklęta w słowa
https://youtu.be/IJUIRarZCVQ
https://youtu.be/ioOzsi9aHQQ
https://youtu.be/WZjnTC1CHZI
https://youtu.be/5B89sn1tppM
https://youtu.be/8kcQ-04OrfI
https://youtu.be/m-s09vrJgNM

Muro